Samenwerken: co-learning + co-creatie in het kader van Design Thinking en UX (User eXperience)

Na co-learning volgt co-creatie.

In de fase van co-creatie bouwt men oplossingen. Het concept van deze oplossingen is het resultaat van de analyse van het probleem/de probleemstelling via co-learning.

Co-creatie

Net zoals bij co-learning is delen van inzicht, kennis en ervaring de basis om tot een oplossing voor alle stakeholders te komen die beter is dan de oplossing die door 1 individu zou ontwikkeld worden.

UXD-lab definieert Co-creatie binnen het UXD-proces als volgt:

Bij co-creatie nemen de deelnemers actief deel en delen hun inzicht, kennis en ervaringen met de andere deelnemers om vanuit het concept samen de best mogelijke oplossing voor alle stakeholders te bouwen.

De inbreng van alle deelnemers is noodzakelijk om van co-creatie een succes te maken. Dit kan zowel door het concept te bevragen als door het inbrengen van kennis, inzicht en ervaringen.

Co-creatie groeit door:

 • deel nemen
 • delen
 • testen
 • bevragen
 • ervaren
 • observeren / luisteren
 • documenteren
 • reflecteren door de anderen
 • verruimen
 • motiveren
 • stimuleren
 • discussiëren
 • grenzen en perspectief verleggen
 • passie

Co-creatie in stamverband / teamverband.

De principes van Co-creatie in teamverband kunnen goed toegepast worden bij zowel Design Thinking als User eXperience. De samenstelling van het team is van primair belang voor het slagen van het proces en de resultaten. In een goed team zitten zowel mensen die analytisch, holistisch, impulsief, bedachtzaam, rationeel, emotioneel, … zijn als mensen met verschillende leeftijden, ervaringen, skills, beroepen, opleidingen, socio-economische en demografische achtergronden…

Afhankelijk van het “onderwerp” wordt het team samengesteld; meestal met de betrokken “stakeholders”, dit zijn mensen die in een bepaalde fase betrokken zijn bij het “onderwerp”, zowel aan de user-kant als aan de business-kant.

The unfinished game.

UXD-lab ontwikkelt een spel om co-learning en co-creatie te gebruiken in een agile proces van probleem analyse tot oplossing.