The unfinished game.

UXD-lab ontwikkelt een spel om co-learning en co-creatie te gebruiken in een agile proces van probleemanalyse tot oplossing.

Let's play!

Co-learning Events

Binnenkort lanceren we onze CO-LEARNING EVENTS / WORKSHOPS. U kan zich alvast aanmelden om op de hoogte te blijven.

co-learning events

UXD-lab Co-learning team

Elk jaar vormen we een co-learning team waarmee we praktijkgerichte problematiek benaderen vanuit UXD-standpunt en Design Thinking-standpunt. We zoeken naar nieuwe oplossingen binnen het UXD speelveld en we bereiden UXD-lab Events voor. Indien je interesse hebt om deel uit te maken van dit team kan je je aanmelden.

UXD-lab co-learning team

Co-learning  UX Workshop Oefenstof

UX is vooral teamwork en doen. Daarom publiceer ik hier een reeks UXD-oefeningen die ik uitgetest heb tijdens lessen en workshops.

UXD-lab Co-learning Workshop / oefenstof

UXD-lab definieert Co-learning binnen het UXD-proces als volgt:

Bij co-learning nemen de deelnemers actief deel en delen hun inzicht, kennis en ervaringen met de andere deelnemers om de inhoud van “het probleem – het onderwerp – de oplossing – de methode…” ruimer te kaderen en het inzicht in “wat behandeld wordt” te vergroten zodat betere oplossingen voor alle stakeholders kunnen ontwikkeld worden.

Samenwerken: co-learning + co-creatie in het kader van Design Thinking en UX (User eXperience)

De inbreng van alle deelnemers is noodzakelijk om van co-learning een succes te maken. Dit kan zowel door het probleem te bevragen als door het inbrengen van kennis, inzicht en ervaringen.

Co-learning groeit door:

 • deel nemen
 • delen
 • observeren / luisteren / lezen
 • zelfstudie
 • reflecteren door de anderen
 • verruimen
 • motiveren
 • stimuleren
 • discussiëren
 • grenzen en perspectief verleggen
 • passie

Co-learning in stamverband / teamverband.

De principes van Co-learning in teamverband kunnen goed toegepast worden bij zowel Design Thinking als User eXperience. De samenstelling van het team is van primair belang voor het slagen van het proces en de resultaten. In een goed team zitten zowel mensen die analytisch, holistisch, impulsief, bedachtzaam, rationeel, emotioneel, … zijn als mensen met verschillende leeftijden, ervaringen, skills, beroepen, opleidingen, socio-economische en demografische achtergronden…

Afhankelijk van het “onderwerp” wordt het team samengesteld; meestal met de betrokken “stakeholders”, dit zijn mensen die in een bepaalde fase betrokken zijn bij het “onderwerp”, zowel aan de user-kant als aan de business-kant.