Hoe werken we? Een voorbeeld.

Een familiebedrijf dat “product A” verkoopt, draait niet meer zoals vroeger. 

Een familiebedrijf met een lange traditie en een goede reputatie heeft de laatste jaren uitgebreid met verschillende winkels en een e-commerce. Dit bedrijf heeft grote investeringen gedaan maar de return is niet in verhouding met de investeringen . De CEO merkt dat de toekomst niet zo rooskleurig is en weet niet hoe het bedrijf moet reageren op de huidige tendens.

Vraag aan UXD-lab:

Wat kunnen we doen om terug succesvol te worden?

Vraag een gesprek aan.

Hoe pakt UXD-lab dit probleem aan?

Fase 1: Strategie

Analyse en research is een groepsgebeuren. Wij werken bij UXD-lab als team en wisselen voortdurend bevindingen met mekaar uit.

  1. We analyseren met een groep User Experience Designers het probleem (methode Design Thinking). We kaderen het in de huidige economische context en brengen mogelijke oorzaken in kaart.
  2. We analyseren het huidige aanbod van het bedrijf, de concurrentie en een mogelijke evolutie van de markt.
  3. De gegevens die we zo verkregen brengen we samen in een eerste aanname/een prototype van de situatie en testen die.
  4. Die eerste resultaten worden besproken en de aanname/het prototype wordt bijgesteld.
  5. We creëren fictieve klanten (protopersona), indexeren hun behoeften, verlangens en frustraties en testen die, lopen in de schoenen van deze (potentiële) klanten, zoeken hen op, observeren hun koopgedrag en bevragen hen.
  6. We testen het huidige verkoopsproces, de communicatie met de klanten en het imago van het bedrijf. We nemen elke factor die de verkoop kan beïnvloeden onder de loep.
  7. Ook dit proces zetten we om in een prototype dat moet getest worden.

UXD-lab ontrafelt het probleem in zo veel mogelijk elementen zodat we een duidelijk zicht krijgen op het aanbod en de vraag (dit zijn de behoeften van de klant). Dit is het zeer belangrijke strategische onderdeel van het UXD proces.

Op dit moment definiëren of herdefiniëren we samen met de opdrachtgever de business goals.

“Hoe kunnen we de User Needs in overeenstemming brengen met de Business Goals”

We laten niets onbesproken. We formuleren duidelijk onze mening, luisteren vooral heel veel en adviseren ten slotte een oplossing.

Fase 2: Inhoud

In fase 2 staat de communicatie van nieuwe aanbod (de oplossingen) met de potentiële klant centraal.

Copywriting en beeld spelen een belangrijk rol, de klant moet zich duidelijk aangesproken voelen en een aanbod zien voor zijn behoefte.
De stapsgewijze presentatie van het aanbod aan de klant is cruciaal. Ook hier werken we met prototypes die getest worden en bijgestuurd. Wij zoeken naar de juiste bewoordingen en beelden zodat de klant, zowel online als offline een positieve ervaring afrondt in een koopactie.

Fase 3: Vormgeving

In fase 3, de vormgeving, zetten we de teksten en de beelden om in een visuele gestructureerde presentatie, die duidelijk en helder is en voor zichzelf spreekt. Dit tekenen we uit en geven we vorm in 3 stappen:

  1. Basis model (low fidelity wireframes). Prototype wordt getest en aangepast tot goedkeuring.
  2. Basis model met inhoud (mid fidelity wireframes). Prototype wordt getest en aangepast tot goedkeuring.
  3. Functioneel model zoals het in werkelijkheid wordt (high fidelity wireframes). Prototype wordt getest en aangepast tot goedkeuring.

Pas als al deze stappen goedgekeurd zijn wordt het programma, de website, de communicatie, de presentatie omgezet in realiteit.

De vele prototypes, de testfases en het teamwerk garanderen een hoge slaagkans van het project.