UXD-lab: User (gebruiker) eXperience (ervaring) Design (oplossingen ontwikkelen) - lab (onderzoeken - experimenteren - testen -  creëren)

User Experience Design is een Agile werkproces dat in samenwerking met alle betrokken partijen

 1. de opdrachtgever (bedrijf, organisatie, overheid)
 2. zijn/haar klanten
 3. UXD-lab / experten

op de kortst mogelijke tijd het aanbod van het bedrijf in overeenstemming brengt met de behoeften van de klant.

Om dit te bereiken test UXD-lab uitvoerig in elk stadium de prototypes van de oplossingen met personas.

Het proces van UXD (user experience Design) loopt over 3 grote fases:

 1. Strategie (Strategy)
 2. Inhoud (Content)
 3. Vormgeving (Wireframing)

De 7 vragen die men zich bij User Experience stelt:

Is het product:

 1. nuttig
 2. bruikbaar
 3. vindbaar
 4. geloofwaardig
 5. verleidelijk
 6. toegankelijk
 7. waardevol

bron: http://semanticstudios.com/user_experience_design/

Opleidingen UXDCoaching UXDLijst TerminologieDe geschiedenis van UX

Het User eXperience Design proces doorloopt 3 stadia. Bij elk stadium horen enkele begrippen die we oplijsten met een korte omschrijving erbij.

STRATEGIE

BUSINESS GOAL

 • Business Goal: de algemene business goal van een bedrijf komt altijd neer op “verdienen”. Meer specifiek is de business goal van een bedrijf “zorgen dat het probleem van de klant wordt opgelost.” Dit is de drijfveer om diensten en producten te ontwikkelen en aan te bieden die tegemoet komen aan de behoeften van de klant en zijn frustraties en klachten oplossen.
  Jack Ma: “Luister naar de klachten van de mensen, het zijn opportuniteiten.”
 • Oefening Business Goal >>

USER GOAL

 • User goal: de user goal is de oplossing van een verwachting, behoefte of frustratie (user need). Meestal is de user goal het verwerven van een product of dienst die het volgende voordeel kan bieden:
  • Maakt het het leven van de user comfortabeler?
  • Bezorgt het de user status?
  • Maakt het sommige taken eenvoudiger?
  • Is het goedkoper?
  • Is het een unieke ervaring?
 • Oefening User Goal >>

PERSONAS

 • Persona: de persona is een digitale versie van de klant/user. De persona krijgt specifieke persoonsgebonden, demografisch, sociale en economische kenmerken die er toe doen in relatie tot het product of dienst. Dit zowel om de User Need vast te stellen als om de oplossing hervoor af te leiden.
  – Belangrijk: “Take you out of the user!”
 • Je kan voor de persona een scenario ( met user goal – wat wil de user kunnen doen) schrijven m.b.t. de te testen dienst of product.

Oefening Personas >>

INHOUD

USER STORY

 • User story: de User Story in het UXD proces is niet hetzelfde als de User Story in SCRUM en software ontwikkeling. Bij UXD is de User Story een korte beschrijving, in 1 zin, wat de user wil.
 • Template: Als een < persona >, wil ik < een doel > zodat < een reden >
 • Volgens mij moet men onderscheid maken in de globale user story en de kleine stapjes die daarnaar leiden . De kleine stapjes zijn ook user stories die in een user flow kunnen weergegeven worden en bijvoorbeeld als leidraad kunnen dienen voor de ontwikkeling van de bijhorende software.
 • Op basis daarvan schrijft men de content (copywriting) die de user moet krijgen en die de user begeleidt om te kunnen doen of vinden wat hij wil, content die de user verwacht te vinden.
 • Oefening User Story >>

CUSTOMER JOURNEY

 • Customer Journey: is een meerlagige tijdslijn met het visuele verslag van een dagdagelijkse ervaring van de persona met een merk, winkel, product of dienst. Dit verslag interpreteert en noteert de gemoedstoestand en de gebruikerservaring van de persona gedurende de verschillende fases van de ervaring / het traject, bv. een koffie bestellen bij Starbucks.
 • Dit verslag kan unieke ervaring van een persona zijn, een verslag van meerdere personas omvatten en zowel over een online ervaring (website – mobiel) (journey) zijn als een over een echte shopervaring gaan.

SCENARIO

 • Scenario: Een scenario is korte beschrijving van een realistische situatie (een uitgebreide User Story) waarin de gebruiker de applicatie / website gebruikt om een bepaald doel te verwezenlijken.
  Vanuit dit scenario kunnen de verschillende stappen afgeleid worden  (User path – User Flow) die nodig zijn om de taak met succes te kunnen uitvoeren. Het scenario houdt rekening met de omstandigheden en zijn of haar motivatie om het doel te bereiken (user goal). Er zijn verschillende scenario’s mogelijk binnen een applicatie – er zijn immers ook verschillende personas die de website of de applicatie gebruiken.
 • Oefening: Stel een scenario op voor een persona voor een bepaalde website en test daarna op de website dit scenario uit. Schrijf uw bevindingen op.

USER PATH – USER STORY

 • User path en User Flow zijn bijna mekaars spiegelbeeld. Het User Path is de route die de user in de interface van een website of app aflegt vanaf het moment dat hij/zij op de website komt, tot het voltooien van zijn/haar taken.

  Het User Path kan worden gevisualiseerd door in een User Flow de inhoud van de opeenvolgende stappen op post-its of stukjes papier neer te schrijven en achter elkaar te leggen of d.m.v. een programma zoals Lucidchart. Dit proces noemt Flow charting.

 

STORYFRAMES

 • Storyframe: is een geschreven story, een eenvoudige en gestructureerde tekst, in script formaat, zonder afbeeldingen of opmaak, die het is het antwoord op de vraag: hoe zou ik in een conversatie of een email dit ding/topic/product/verhaal uitleggen. Dit is een goede voorbereiding op Low Fidelity wireframing omdat de aandacht op de inhoud van boodschap aan de lezer gericht is.
 • Het doel van Storyframing is dat de bezoeker de boodschap op de pagina op een snelle, eenvoudige en gestructureerde manier kan begrijpen.
 • Oefening storyframe >>

STRUCTUUR EN VORMGEVING

 • Low fidelity wireframes

 

 • Medium fidelity wireframes

 

 • High fidelity wireframes